ჩაი

თურქული ყავა

ცაცხვის ფოთოლი

მწვანე ჩაი ერთჯერადი

ასკილის ჩაი

მცენარეული ჩაი კამა-ანისი

მცენარეული ჩაი მაყვლის

სალბის ჩაი

შავი ჩაი კამელია

შავი ჩაი რიზე ტურისტი

შვი ჩაი ჩიჩეკი

შავი ჩაი ფილიზი

შავი ჩაი ალთინბაში

შავი ჩაი ორგანიქ რიზე

შავი ჩაი ორგანიქ ჰემშინი

შავი ჩაი ანადოლუ ფილიზი

პარტნიორები