Çaykur

შავი ჩაი კამელია

შავი ჩაი რიზე ტურისტი

შვი ჩაი ჩიჩეკი

შავი ჩაი ფილიზი

შავი ჩაი ალთინბაში

შავი ჩაი ორგანიქ რიზე

შავი ჩაი ორგანიქ ჰემშინი

შავი ჩაი ანადოლუ ფილიზი

შავი ჩაი რიზე სპეციალი

შავი ჩაი თირიაქი

შავი ჩაი ერთჯერადი

შავი ჩაი ჩაიდნის

მწვანე ჩაი ერთჯერადი სადა

მწვანე ჩაი ერთჯერადი დამამშვიდებელი

მწვანე ჩაი ერთჯერადი ლიმონით

პარტნიორები