Sarelle

თხილის პასტა

თხილის პასტა ბითთერ შოკოლადით

თხილის პასტა დიაბეტური

თხილის პასტა კაკაოთი და რძით

ვაფლი რძიანი შოკოლადით და თხილით

ვაფლი თხილით და ბითთერ შოკოლადით

თეთრ შოკოლადში ამოვლებული ვაფლი თხილის კრემით

თხილის პასტა

პარტნიორები